Hit Hit Hurra!

Dominik Tudryn

Dominik Tudryn ma 15 lat i pochodzi z Rudy Łańcuckiej. Śpiewa od przedszkola, gra też na gitarze, a od 5 lat uczy się śpiewu pod kierunkiem Anny Czenczek w gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie, gdzie jest stypendystą. Bierze aktywny udział w autorskich projektach Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie. Dominik chciałby zostać zawodowym strażakiem. Od roku jest druhem w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej w OSP Ruda Łańcucka. W ramach pracy w drużynie uczestniczy w pomocy humanitarnej i zabezpieczaniu biegów. Dominik ma wszystkie cechy potrzebne dobremu strażakowi – pływa, biega, dobrze się uczy i lubi pracować w grupie.